วิธีการชำระเงิน (Payment) โดยการโอนเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทเจลาโต้ไทม์ จำกัด
โดยนาย พิทยา ภาษี
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 482-2-49001-3

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรแจ้งวันเวลาโอนเงินและจำนวนเงินมายัง
โทร. 089-1500755 หรือ E-Mail: ppittaya15@gmail.com และ
ขอให้เก็บสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อใช้ยืนยันในการรับสินค้า