Real fruits really good !
Phuket Homemade Ice Cream.

 

เจลาโต้ไทม์ ผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีมเจลาโต้ พร้อมให้บริการตู้ไอศกรีม สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ www.gelatotime.com

เจลาโต้ไทม์ จัดตั้งโดยพิทยา ภาษี อดีตวิศวกรระบบเน็ตเวริ์ก บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย โดยได้รับการบ่มเพาะธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

"นายพิทยา ภาษี แต่เดิมเป็นพนักงานฝ่าย Field Engineer ในบริษัทเครือโตโยต้าชื่อ TT Network Integration ในปีพ.ศ. 2554 จากการที่ทางบริษัทได้ส่งผมไปทำงานที่ Melbourne (Australia) เป็นระยะเวลา 2.5 เดือน 16 ตุลาคม - ธันวาคม ทำให้ได้ไปลิ้มลอง ไอศก รีมสไตล์อิตาเลียนบนถนน Lygon St. ด้วยความประทับใจในไอศกรีมสไตล์นี้ หลังจากกลับมาเมืองไทยจึงไปศึกษาจนสามารถ ทำไอศกรีมสไตล์ อิตาเลียนเองได้ และได้ทำให้พี่, เพื่อน, น้อง คนรอบข้างทาน จนแน่ใจแล้วจึงกลับมาเปิดกิจการที่บ้านเกิดจังหวัดภูเก็ต"

" เมื่อกลับมาถึงภูเก็ต ผมได้คิดว่าจะเปิดร้านไอศกรีม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทานไอศกรีมแนวนี้มากขึ้น เมื่อผมทราบว่าที่ภูเก็ตมีสถานที่ให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจคือที่ "ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" ผมจึงสมัครเข้ามารับการบ่มเพาะธุรกิจ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการ "